Äldreomsorgen ger illamående

Det skulle vara intressant att vara åhörare under ett tillfälle där man gör upp vårdplanen och höra hur man framställer alternativen.

Det är deprimerande att läsa Kirsi Ala-Jaakkolas argumentering som svar på Michaela Jalavas insändare om kvaliteten på hemvården (VN 5.2).Nog gör man det lätt för sig då man hänvisar till att "en del...