Åldrandets ekologi

De individer som får flest avkommor under sin livstid sprider mest gener till nästa generation och gynnas därmed av det naturliga urvalet.

År 2009 fick Elisabeth Blackburn, Carol Greider och Jack Szostak Nobelpris i medicin för sina upptäckter kring de molekylära processer som ligger som grund för åldrande på cellnivå. De upptäckte att t...