Åldrande ort kräver nya vårdlösningar

Kriterier för äldrevården är nödvändiga för en rättvis behandling av seniorer. Men det borde finnas fler boendealternativ, anser beslutsfattare och tjänstemän i Sjundeå.

– Någon form av kriterier för att få en vårdplats i effektiverat serviceboende måste finnas. Annars skulle många platser upptas av sådana som egentligen inte behöver så tung vård. Men man borde se på hela den psykosociala dimensionen som en helhet och beakta också sådant som ångest eller ensamhet då man avgör vårdbehovet, säger Virpi Lohrum (Gröna).

Hon är medlem i grundtrygghetsnämnden i Sjundeå och sitter med i nämndens individsektion, som bland annat behandlar överklaganden över beslut om vårdplats. Hon jobbar själv inom äldreomsorgen i Ingå.

– Många seniorer har ångest eller är rädda för att klara sig ensamma hemma. De känner sig otrygga. Men de här aspekterna beaktas inte om man bara stirrar på siffror, säger hon.

Vårdplats sista alternativet

Lohrum hänvisar till de indikatorer som mäter fysisk funktionsförmåga (Rava) och minneskapacitet (MMSE). De här indikatorerna är ett av tolv kriterier som grundtrygghetsnämnden har slagit fast för vårdplatser i effektiverat serviceboende. Övriga kriterier är till exempel att den äldre behöver vård dygnet runt, inte kan röra sig utan hjälpmedel eller stödpersoner eller att andra stödtjänster har prövats men inte räcker till.

Hur många av kriterierna måste fyllas för att man ska få en plats, grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand?

– Vi sätter först in alla stödtjänster som hemvård, dagverksamhet eller handikappanpassning av lägenheten. Vi har möjlighet att erbjuda dagverksamhet två gånger i veckan och utreder också möjligheten till närståendevård. Om en person inte haft någon hemvård alls är det osannolikt att man får en plats.

Hur mycket stirrar ni på Rava- och MMSE-indikatorerna?

– Vi ser dem som en hjälp i beslutsfattandet men vi gör vårt bästa för att inte bara stirra på dem då vi tar beslut. Det är alltid en individuell bedömning av helheten, säger hon.

– Men vi är också bara människor och det kan alltid förekomma misstag. Därför är det bra att de anhöriga har rätten att överklaga. Då behandlas ansökan av andra människor än de som beslutade i första skedet.

Är det för svårt att få vårdplats i Sjundeå?

– Nej, jag tycker inte det. Annars skulle jag ju försöka påverka situationen, säger Wetterstrand.

Hur är det med arbetsbördan, har ni tillräckliga resurser för att hantera äldrevården?

– Vi prioriterar alltid bedömningen av servicebehov och vi har också kapacitet att skicka personal hem till folk på kort varsel om vi blir kontaktade. Ingen sitter här och rullar tummarna.

Erbjuder sällskap

Ett stort problem är ändå gapet mellan vård i hemmet och fullfjädrad institutionsvård på effektiverat serviceboende.

– Det är ett stort steg. De som verkligen behöver effektiverat serviceboende är i så dåligt skick att de behöver vård dygnet runt. Det fattas en form av stöd för sådana som upplever sig otrygga eller ensamma och som inte vill bo hemma längre, säger Lohrum.

Wetterstrand håller med.

– Tyvärr är det en stor del som faller i den här gropen. De är rädda att vara ensamma på nätterna, speciellt om de har levt som par och den andra har gått bort. Om ensamheten är det största problemet hjälper inte hemvården heller, det leder ingenvart.

För de här klienterna har Sjundeå försökt skräddarsy lösningar som skulle lätta på bördan.

– Vi har erbjudit att ta klienter till vårdavdelning till natten, eller gett dem möjligheten att komma till Villa Charlotta på dagarna och umgås med de boende där, säger Wetterstrand.

Sjundeå åldras snabbt

Men utmaningarna hopar sig vid horisonten. Mängden över 75-åriga Sjundeåbor ökar med kring femtio personer årligen fram till år 2024, då ålderskategorin nästan har fördubblats jämfört med i år. År 2030 beräknas 836 över 75-åriga seniorer bo i Sjundeå.

– Antalet äldre i Sjundeå ökar fruktansvärt mycket under de kommande åren. Eftersom antalet institutionsplatser har skurits ner så mycket de senaste åren har kommunerna satsat på att få stödtjänsterna i hemmet att fungera.

Är det en värdig ålderdom att vårdas hemma så länge som möjligt?

– Så länge som åldringarna själva vill bo hemma och vill att servicen ska komma hem till dem, så länge är det en värdig ålderdom. Men till en del har strävan att vårda folk hemma så länge som möjligt gått för långt. Vi måste hitta nya modeller och lösningar för att ens kunna hålla kvar den servicenivå vi nu har, säger Wetterstrand.

En möjlig lösning är den seniorby, Virkkulankylä, som ska byggas i Sjundeå. I första skedet byggs ett effektiverat serviceboende men längre fram är det meningen att också en boendeform för dem som inte behöver så mycket service ska byggas.

– Hela poängen med det konceptet är att det intill det effektiverade serviceboendet ska finnas radhus, där man har en egen lägenhet men också gemensamma utrymmen. Det är lätt att få hjälp eftersom det finns personal i det effektiverade serviceboendet. Eftersom det bor många personer i samma hus behöver man inte vara ensam. Därför hoppas jag också att det andra skedet verkligen byggs. Annars tappar det hela poängen.

Grundtrygghetsnämnden i Sjundeå behandlar kommunens andel i Virkkulankyläprojektet vid sitt möte på torsdag. Förslaget är att Sjundeå säljer tomten till Virkkulankylä, hyr lokaler av dem och själv producerar servicen i det effektiverade serviceboende som byggs. I det här alternativet skulle kommunen i det andra skedet vara den som väljer de boende till den lättare formen av serviceboende. Villa Charlotta och Azalea kunde flyttas till det nya effektiverade serviceboendet.

Mer läsning