Alberts Kronan avancerar

Stadsutvecklingssektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm är positiv till projekt Albert. Han påpekar att byggnaden inte blir svart som på skisserna – det var det många som reagerade på då vinnaren av arkitekttävlingen avslöjades i fjol. Bild: Skisser: JKMM Arkkitehdit

Raseborgs stadsutvecklingssektion skulle ha haft Projekt Albert på agendan i måndags, men ärendet drogs från listan. Ärendet tas i stället till behandling i höst, säger sektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm.

Det planerade konstmuseet Kronan som initierats av och ska finansieras av Albert de la Chapelles konststiftelse avancerar. Museiprojektet har kallats Projekt Albert och i måndags var det tänkt att stadsutvecklingssektionen skulle ha behandlat och godkänt projektplanen.

Ärendet drogs dock tillbaka innan måndagens möte.

– Beredningen var inte helt färdig. Det kommer troligen upp i augusti i stället, säger stadsutvecklingssektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm, SFP.

Ser jättebra ut

Ekholm tycker projektet och projektplanen ser bra ut.

– Jättebra. Och tidsplanen ser också ut att hålla. Planen är att konstmuseet ska vara klart 2022–2023. Men först måste stadsplanen ändras, det bör bli klart den här hösten, säger Ekholm.

Följande steg torde sedan bli att bildningsnämnden fortsätter förhandla med Albert de la Chapelles konststiftelse samt att man begär in utlåtanden om projektet. Sedan ska också avtalen med donatorn, det vill säga Albert de la Chapelles konststiftelse, undertecknas.

Sex tävlande

Det var hösten 2018 som Albert de la Chapelles konststiftelse ordnade en arkitekturtävling för att i samarbete med staden bygga ett konstmuseum i det så kallade museikvarteret i Ekenäs. Pro Artibus och Galleri Elverket verkar i samma kvarter.

Sex arkitektkontor var inbjudna och i mars i fjol utsågs JKMM Arkkitehdit till vinnare med sitt förslag Kronan. JKMM Arkkitehdit har tidigare planerat bland annat Amos Rex-museet i Helsingfors centrum.

Syftet med Projekt Albert är att bygga utrymmen för konststiftelsens konstsamling, men också erbjuda utrymmen för temporära utställningar.

Från stiftelsens sida avser man grunda ett fastighetsaktiebolag som låter bygga den nya museibyggnaden. Fastighetsaktiebolaget doneras genom ett specialarrangemang till Raseborgs stad då byggnaden färdigställts. Staden ansvarar därefter för fastighetens underhåll.