Åland

Presidenten utgår från att självstyrelsen borde gå ut med inbjudan. Det är inte så säkert att ett landskap, självstyrt eller inte, kan utfärda en invit till självständiga stater.