Aktörerna fattas men Koverhar är redo

Koordinerar. Agneta Evers har arbetat som projektchef för Koverharprojektet sedan mars 2017. Bild: Harald Grönstrand

Arbetet med att förbereda Koverhar för en eller flera datacentraler har pågått länge. Detaljplanen är snart klar, de sista datakablarna under havet är så gott som dragna och marknadens prognoser är goda. Men än så länge saknas aktörerna.

Förutsättningarna vid Koverhar är goda. Nordväst om det tidigare stålverket är 50 hektar klart för datacentraler, och om behovet finns kan området snabbt utvidgas till 100 hektar. Det finns planer för...