Aktiv tidning får läsarna på fötter

Vinnare. VN har genom åren ordnat många tävlingar. Här har Hilma Sundstrand med dottern Ulla vunnit tredje etappen i tidningens radiopristävling och får därmed en Salora-radio. Den förs hem till Söderby på Utö i Finby. Årtalet anges inte i bildarkivet. Foto: VN-arkiv Bild:

VN introducerade en läsarvald lucia och försåg skolorna med radioapparater.

VN har genom åren engagerat sig på olika sätt i samhället.

För ett drygt halvt sekel sedan jobbade tidningen medvetet för att konsolidera ett Västnyland. I dess spalter såddes en gång fröet till institutioner som Västra Nylands handelskammare, Turistföreningen Sydväst och Västra Nylands regionplansförbund. Handelskammaren stiftades rentav på ett första möte som hölls i chefredaktören Frank Jernströms arbetsrum.

Omröstning, medalj

VN var den första tidningen som i vårt land introducerade en lucia som valdes av tidningens läsare. Det skedde år 1948 och den första ljusbärerskan i den här genren blev Heidi Sandström, sedermera gift Nyberg.

Den första VN-medaljen för årets västnyländska idrottsman gavs 1950 till paddlaren Thorvald Strömberg, som senare blev olympisk guldmedaljör.

1951 drog tidningen i gång en kampanj för att förse alla skolor i spridningsområdet med en egen radio.

– Det gjordes i folkbildningen namn, säger Bengt Bergman och berättar att skolradion då hade inlett sändningar men att skolorna saknade apparater för att kunna ta del av programmen.

VN startade en penninginsamling bland läsarna och med de medel som flöt in – 1,6 miljoner dåtida mark – skaffades 89 VN-designade radioapparater som skänktes till skolorna.

Planer avslöjades

Bland tidigare journalistiska bragder kan nämnas VN:s avslöjande av Asuntosäätiös famösa så kallade sjustadsplan för den nyländska kusten. Det var under ett FN-uppdrag i New York 1963 som Frank Jernström av en händelse såg en exposé med planritningar över sju nya städer i ett pärlband mellan Esbo och Ingå.

Här hemma hade det varit helt tyst om planerna. VN:s texter ledde till en livlig debatt och bidrog i sinom tid till att kommunernas självplaneringsrätt stärktes.

Hösten 1970 röjde VN-reportern Lars Österberg att en markuppköpare i hemlighet rörde sig i Tvärminne. Det visade sig att statsbolaget Neste ville köpa mark för ett stort oljeraffinaderi, ett projekt som skulle ha förändrat både miljön och samhället i grunden.

Projektet motades i grind efter en massiv kampanj med VN vid trummorna.

– Det blev en fantastiskt fin räddningsoperation. Hela bygden ställde upp, säger Olle Spring.

Mer läsning