Aktiebolaget EIF har obetalda skatter

Värdefull. Paul Akoukou stod för en övertygande insats för EIF i matchen mot Honka den 19 juli. Han är numera uthyrd till ett israeliskt lag som också har option på att köpa honom. Bild: VN-arkiv/Jesper Sundström

Ekenäs Idrottsförening Ab har drygt 17 000 euro i obetalda skatter och bokslutet för år 2016 visade att bolaget hade förbrukat sitt kapital.

Ekenäs Idrottsförening Ab har obetalda skatter på 17 358 euro, visar uppgifter från Suomen Asiakastieto. Därtill har bolaget obetalda räkningar för åtminstone några tusen euro som gått till indrivning.

På grund av de obetalda skatterna återfanns Ekenäs Idrottsförening Ab på den protestlista som Kauppalehti publicerade i måndags. Det är Suomen Asiakastieto som sammanställer uppgifter från olika myndigheter till protestlistan.

Enligt bolagets vd Peter Haglund ligger bolaget litet efter med skatterna.

– Vi har väntat på hyrespengar för Paul Akoukou. Förra veckan då vi fick in pengar betalade vi bort en del av skatteskulden. Vi har en betalningsplan med skattemyndigheterna. Men det är inte lätt för en förening, det här med pengar.

Ekenäs Idrottsförening Ab hyr för tillfället ut Paul Akoukou till det israeliska laget Beitar. Laget har en option på att köpa spelaren. Enligt Peter Haglund kan den affären ske i januari.

– Som det ser ut nu löser de in honom i januari. De vill att det sker på nästa års sida.

Resultaträkningen i Ekenäs Idrottsförening Ab:s bokslut för år 2016 visar att posten övriga rörelsekostnader uppgick till 91 000 euro och inköp gjordes för 64 000 euro. Den enskilt största kostnaden 2016 var personalkostnader, mer specifikt löner och arvoden, på drygt 97 000 euro.

Bolaget grundades i slutet av 2014 då det stod klart att EIF:s representationslag skulle uppflyttas till fotbollens första division. Ekenäs Idrottsförening Ab registrerades som aktiebolag i handelsregistret i december 2014.

Hur många spelare betalar ni lön till? Vem annan lyfter lön från Ekenäs Idrottsförening Ab?

– De flesta spelare får ju något, kanske ett tiotal får lön, plus att tränaren får lön. Vd lyfter också en liten lön, svarar vd:n.

På frågan vad som döljer sig under "övriga rörelsekostnader" svävar Haglund något på svaret, men kommer till att det bland annat är naturaförmåner som en del spelare har. Bolaget betalar boendet för en del av dem.

Under inköpen på 64 000 euro hittar man exempelvis dricka och korv till matcherna, samt kläder, säger Haglund.

Kapitalet förbrukat

Obetalda skatter och obetalda räkningar har inte varit bolagets enda bördor.

Bokslutet för 2016 visar att räkenskapsperiodens förlust uppgick till -61 000 euro. Året innan var räkenskapsperiodens förlust -96 000 euro. Det egna kapitalet var 130 000 euro på minus per den 31 december 2016.

I revisionsberättelsen till 2016 års bokslut framför bolagets revisor Mikael Söderlund därför, som anmärkning, att bolagets aktiekapital är förbrukat och bolagets ledning i enlighet med Aktiebolagslagen måste anmäla om det till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Peter Haglund, har bolagets ledning anmält till PRS att kapitalet är förbrukat?

– Nej, för vi har ingen orsak att göra det. Revisorn borde ha kollat situationen med bolagets vd innan han skrev det där. Det gjorde han inte. Vi hade fått in nya pengar via aktieemissionen som gjorde att vi inte låg på minus längre.

På bolagsstämman den 26 april skrevs därför ett protokoll där detta framgår och det har vi sänt till PRS, säger Haglund.

– Revisionsberättelsen som är daterad den 21 april i år är skriven enligt situationen den 31.12.2016, situationen var en annan i april.

Tidningen har fått ta del av protokollet från bolagsstämman i april. Ur det framgår det att styrelsen har presenterat för ägarna att bolaget har nytt eget kapital på 93 000 euro. I protokollet konstateras att det egna kapitalet har förstärkts och att det var positivt i april då stämman hölls.

Bra med pengar via emission

Aktieemissionen som Haglund hänvisar till är för tillfället avslutad, men kan påbörjas igen.

– Bolaget har fått in 93 000 euro genom aktieemissionen. Således hade vi vid tiden för bolagsstämman just då det egna kapitalet cirka 35 000 på plus. Det var orsaken till att stämman inte ansåg att en anmälan om att vi förbrukat det egna kapitalet behövde lämnas in, säger Haglund.

Det är bolagets styrelse – där Peter Danielsson, Kaj Grönqvist, Matias Wikholm utöver bolagets vd Peter Haglund ingår – som kan besluta om aktieemissionen. Enligt ett registerutdrag ur handelsregistret ska maximalt 50 000 aktier emitteras.

Nyckeltal i bokslutet

År 2016 uppgick Ekenäs Idrottsförening Ab:s omsättning till 210 000 euro. 2015 var omsättningen 146 000 euro.

Resultatet för år 2016 visar en förlust på 61 000 euro. 2015 var räkenskapsperiodens resultat -96 000 euro.

Aktiebolags bokslut är registrerade hos PRS och offentliga.