Aktias vd lämnar sin post

Bild: Richard Nordgren

Martin Backman som lett Aktia lämnar sin post som vd med omedelbar verkan.

Aktia kommer att inleda sökandet efter Backmans efterträdare omedelbart.

Dag Wallgren representerar styrelsen och är ganska fåordig om Backgrens avgång.

– Det här är ett gemensamt beslut som ledningsgruppen och Martin Backman fattat i samförstånd. Det finns ingen enskild orsak till det här beslutet. Under Backmans ledarskap har vi byggt upp en ny strategi och lanserat flera nya projekt med nya digitala lösningar för våra kunder. Nästa vd får som uppgift att jobba med den digitala utvecklingen och vår operativa verksamhet, säger Wallgren.

Aktia gjorde ett bra jämförbart resultat i fjol.

–  Backman har gjort ett utmärkt arbete. Vi önskar honom all lycka och välgång.

Martin Backman är diplomingenjör och ekonomie magister. Han tillträdde den 9 mars i fjol. Hans position kommer nu tillfälligt att skötas av Juha Hammarén.

– Arbetet fortsätter som förut, utan avbrott. Vi har all den kompetens som behövs inom organisationen och ledningsgruppen, men vi inleder omedelbart nyrekryteringen. Vi kommer att söka både internt och externt efter en ny vd som i gått samförstånd kan motivera och föra organisationen framåt, säger Wallgren.