Aktias vd lämnar sin post

Bild: Richard Nordgren

Martin Backman som lett Aktia lämnar sin post som vd med omedelbar verkan.