AKK-skolan har omfattande mikrobskador

400 elever. Aleksis Kiven koulu är Sjundeås största skola. Bild: VN-arkiv

Aleksis Kiven koulu i Sjundeå har omfattande mikrobproblem. En sanering kommer att kosta många miljoner.

Rapporten från företaget som undersökt byggnaden har presenterats för lärarna i AKK-skolan i dag. Härnäst ska kommunen skaffa luftrenare till alla rum i skolan och utreda alternativa placeringar av skolans 400 elever. Men eftersom det är frågan om kommunens största skolbyggnad är alternativen just nu få.

– Skolverksamheten måste ju fortsätta. Vi har tolkat resultaten så att det är tryggt att fortsätta arbeta i skolan men kommer så fort som möjligt att skaffa luftrenare till alla rum. Hittills har vi haft luftrenare bara i de utrymmen där någon har uppvisat symptom på dålig inomhusluft, säger Sjundeås tekniska direktör Markus Moisio.

Kommunen utreder nu möjligheten att hyra baracker för skolan, men den processen är lång så Moisio räknar med att det först senare på våren kan bli aktuellt med att flytta verksamheten till baracker.

På sikt är det ändå klart att skolan måste renoveras grundligt.

– Läget i skolan är dåligt. Det finns omfattande mikrobskador under fasadkonstruktionerna. Det räcker inte längre med några små ingrepp, det krävs en grundlig renovering och den måste göras så snabbt som möjligt. Vi talar om flera miljoner euro, säger Moisio.

Sämst är läget i den gamla delen av skolan men det finns tydliga problem också i den nya delen. Där kräver resultaten ändå tilläggsundersökningar för att man ska kunna klarlägga situationen.

Mer läsning