AKK-moduler blev dyrare än väntat

De moduler som Sjundeå beställt för Aleksis Kiven koulu blev nästan 80 000 euro dyrare än väntat.

I budgeten för år 2017 hade 600 000 euro reserverats för anskaffning av skolmoduler för skolans elever, men slutsumman för modulerna låg i slutet av februari på drygt 677 000 euro.

Den största orsaken till kostnadsstegringen var utgifter för skolgården och behov av tilläggsutrymmen som noterats efter att skolverksamheten kört i gång.

Mer läsning