Åkerområden gavs på lega

Bild: Arkiv

Raseborgs stad bad om anbud på att få arrendera fem jordbrukslegor för fem år i Karis och Pojo, omfattande sammanlagt 64,3 hektar. Anbuden skulle lämnas in per den 13 februari.

Tekniska nämnden fattade beslut om arrendeåkrarna i tisdags.

Åkerområden på 5,2 hektar i Kila och Läpp i Karis, samt 1,5 hektar i Pentby arrenderas till Saija Härkänen för 444 euro per hektar och odlingssäsong. 8,8 hektar i Gumnäs i Pojo för 360 euro per hektar och säsong får Patrick Forsström arrendera. För 401 euro per hektar och säsong får han dessutom arrendera 16,6 hektar i Sonabacka i Pojo. Sammanlagt 32,2 hektar i Bollsta och Borgby i Pojo får å sin sida Magnus Malm arrendera för 410 euro per hektar och säsong.

– Deras anbud är otroligt bra, det lägsta som bjöds på ett av åkerområdena var så lågt som 123 euro per hektar och säsong, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.