Akavas förnyare drömmer om högläsning för äldre

Utmaningar. Sture Fjäder ställer upp för omval som Akavas ordförande: "Världen är inte färdig, inte heller Akava." Bild: LEHTIKUVA-Roni Rekomaa

Som barn gick Sture Fjäder i strejk, om någon av hans klasskompisar inte hade råd att åka på klassresa. Fjäders föräldrar var inte förmögna, men gick med på att betala kompisens resa.

– Som barn var jag en sådan som brydde mig för andra, säger Sture Fjäder.

Samtidigt uppmuntrade hans föräldrar – pappan var timmerman och mamman hemmamamma – alltid honom till att vara aktiv och ta ansvar för sitt eget liv:

– Man måste sträva efter att bli bättre, man måste kämpa och man måste jobba hårt.

Så har också löntagarorganisationen Akavas ordförande gjort sig känd för att lyfta fram individens ansvar:

– Ibland orsakar det här debatt, det finns de som anser att jag betonar det för mycket. Man tycker att jag inte förstår dem som har de sämre ställt, att jag tycker de har sig själv att skylla.

Han säger ändå att han inte vill skuldbelägga dem som är marginaliserade. Han säger sig förstå att det kan finnas många orsaker till marginalisering, även sådana som inte har med individen att göra.

– Men det är också svårt att förstå att det finns så många svaga i Finland som det finns just nu, säger Fjäder och understryker sitt budskap genom att trumma med fingrarna på bordet.

– Något är fel i systemet.

Socialsystemet borde förnyas och det borde finnas fler sporrar.

– Tyvärr tror jag inte att man löser det här problemet enbart med stöd och genom att linda in saker i bomull.

Fjäder skulle också gärna förnya beskattningen.

– Arbete är alltför hårt beskattat.

Han återkommer till temat flera gånger under intervjun. På nästan vilken fråga som helst kan svaret bli lindrigare beskattning.

– Problemet är att det i dag finns alltför få skattebetalare som bekostar vårt välfärdssamhälle. Akavas mål är att sänka skatterna i samtliga inkomstklasser.

Fortsättning i kikaren

Fjäder betraktar sig själv som en banbrytare, inte som en förvaltare. Men allt som han gjort inom Akava har han inte fått ros för.

– Alla kan inte älska det man gör, konstaterar Fjäder.

En sak han är stolt över är att politiska värderingar utgör en synligare del i arbetet. Man har nått sina målsättningar bland annat genom att införliva de politiska värderingarna inom nya medlemsföreningar. Man har fått politiskt kunnande till huset genom att värva tidigare ministrars specialarbetare.

Fjäder har en vision om Akava som ännu starkare organisation för högutbildade. Den här visionen skulle han gärna ännu förverkliga i flera år framöver.

– Min period tar slut 2020 och jag har redan bestämt att jag ställer mig till förfogande på nytt.

Också politiken intresserar

Vad händer om han inte blir omvald? Då är ett annat alternativ samhällspåverkan i någon annan form, antingen som "anställd eller som företagare." Fjäder gräms en smula över att han aldrig prövat vingarna inom företagsvärlden. Personligen tror han att han skulle ha klarat sig bra inom den privata sektorn, om han kastat sig in i uppgifterna med samma iver som han gjort inom Akava.

Fjäder har inte heller provat på rollen som politiker, även om han var kandidat i riksdagsvalet i slutet av 1980-talet. Trots en ganska anspråkslös kampanj samlade han en del röster.

– Förmodligen skulle jag ha klarat mig bra som politiker, av någon anledning röstade folk på mig.

Så helt långsökt är alltså en karriär som politiker på riksnivå inte efter ett långt värv som arbetsmarknadens man.

Fjäder är inte främmande för att utföra goda gärningar utan att få betalt. Redan i unga år ville han hjälpa andra. Han återvänder gärna till det, till konkret hjälp – till exempel genom att läsa tidningar och böcker för äldre:

– Det ger dem så mycket och de är otroligt tacksamma.

Namn: Sture Fjäder.

Född: 14.3 1958 i Hangö.

Bor: I Helsingfors med sin fru (har också en vuxen son från ett tidigare förhållande).

Utbildning: Ekonomie magister och kandidat inom samhällsvetenskaper.

Karriär: Ordförande för Centralorganisationen för högutbildade Akava sedan år 2011. Har tidigare verkat som ordförande för De högre tjänstemännen YTN och som intressebevakare för Finlands ekonomer. Fullmäktigeledamot i Hangö (SFP) 1980-1988. Avgick senare från Svenska Folkpartiet till Samlingspartiet.

Hobbyer: Tillbringar gärna sin fritid i hemstaden. Filateli är hans hobby, det vill säga frimärkssamling.

På sociala medier: Facebook: Sture Fjäder, Twitter: @SFjder, Instagram: sture.fjader.