Affärsproffs som laddar upp i Tenala

Trivs på landet. Trädgårdsskötsel och renoveringar på sommarstället i Tenala och släktgården i Kjulo ger Thérèse Cedercreutz många möjligheter att varva ner och ladda upp. Bild: Tommi Kinnunen

Sommarsamtal Egypten, Israel, Italien, Storbritannien, Belgien – Thérèse Cedercreutz har haft sitt hem i många länder. Men sina västnyländska rötter är hon stolt över.

Redan i barndomen vande sig Thérèse Cedercreutz från Ekenäs vid att bo utomlands. Pappa Tor Planting jobbade för både Förenta Nationerna och internationella Röda Korset, och hans arbete förde familjen till exotiska posteringar som Egypten och Israel.

– Så när jag blev äldre var det naturligt för mig att söka mig utomlands. Jag studerade en tid i Amerika och jobbade sedan i Prag, Bryssel, London och Milano i många år. Först när jag väntade vårt äldsta barn tyckte vi det var dags att flytta tillbaka till Finland.

Familjen bosatte sig i Helsingfors, där de nu har bott i fjorton år. I dag är Cedercreutz vd för marknadsföringsbyrån 358 och en av två kvinnor som i våras valdes in i Tokmannis styrelse. Styrelsearbetet ser hon som mycket intressant.

– Det händer mycket inom börsbolag just nu och det behövs ny kompetens. Tokmanni är ett intressant företag som har vuxit snabbare än marknaden de senaste åren, trots att det inte har gått så bra för dagligvaruhandeln.

Tror inte på kvoter

Thérèse Cedercreutz och Kati Hagros var de två första kvinnorna som valdes in i Tokmannis styrelse. "Den obligatoriska kvinnokvoten", skämtade hon vid styrelsens första möte, men i praktiken är hon ingen förespråkare av kvoter för kvinnor.

– Jag tror inte på att välja en kvinna bara för att hon är kvinna, det är kompetensen som ska styra. Men jag vill gärna se flera kvinnor i börsbolagens styrelser, för jag vet att det finns en massa kunniga kvinnor som aldrig har fått en möjlighet.

År av barnavård på hemmaplan sätter sina spår i kvinnornas karriärer, tror Cedercreutz, men de borde också bli aktivare själva.

– Vi måste bli bättre på att föra fram oss själva, vi kan inte bara sitta och vänta. Vi måste själva bygga upp nätverk och kontakter och marknadsföra oss.

För kvinnor har ett trumfkort i dagens affärsvärld, menar Cedercreutz.

– Det nya ledarskapet kräver att man är emotionellt engagerad och kapabel att leda folk från människa till människa, inte utifrån från sin position i bolaget. Där tror jag att kvinnor har en fördel. Vi ser holistiskt på saker och ting.

Teknologin driver förändring

Det är inte bara börsbolag som förändras. Jobbet på 358 har gett Cedercreutz insyn i företag i mycket varierande branscher och storleksklasser. Trots olikheterna ser hon förenande faktorer.

– Oberoende av bransch och storlek går de flesta företag just nu igenom någon slags förnyelse som beror på att den nya teknologin driver på. Samtidigt har sättet att konsumera förändrats mycket och företagen behöver nya modeller att jobba enligt.

– Teknologin spelar en stor roll i dag när det gäller att arbeta effektivt. Digitaliseringen och bättre service är en global trend. Men nyttan av digitaliseringen måste främst gå till kunden, inte företagen

Bra att växa upp i Västnyland

Som utomstående är det lätt att säga att Thérèse Cedercreutz har gjort en fin karriär. Själv kallar hon sig jobbinriktad, inte karriärinriktad.

– Jag har aldrig haft som mål att göra en viss karriär för familjen har alltid varit mycket viktig för mig och jag har hela tiden velat ha både och. Men jag får jättemycket energi av att lära mig nya saker och vill förstå det jag lär mig. Jag har njutit av att jobba och det har aldrig varit ett problem för mig att resa mycket.

Familjen har varit den motvikt som behövs när jobbet är krävande. De egna hobbyerna är på kort, det är barnens fritidssysslor som styr i vardagen. Så ofta det går tar familjen sin tillflykt antingen till Kjulo där Cedercreutz har en släktgård eller till villan i Tenala.

– Jag har ett jättevarmt förhållande till Västnyland i allmänhet och Ekenäs i synnerhet. Ekenäs är en trevlig stad, men det har också gett mig en bra grund att ha vuxit upp där. Det är en trygg plats och folk känner varandra.

är vd för marknadsföringsbyrån 358 och medlem i Tokmannis styrelse.

Mer läsning