Brottsofferjouren: Det är viktigt att hålla offrets identitet hemlig

Mellan januari och juni 2021 har Brottsofferjourens hjälparbete för personer som fallit offer för människohandel eller liknande brott fått 98 nya klienter.

Brottsofferjouren vill nu fästa uppmärksamhet vid hur viktigt det är att offrens privatliv skyddas när brottmål behandlas i medierna.

FN: s internationella dag mot människohandel firas fredagen den 30 juli. Årets tema är att höra rösterna från offren. Brottsofferjouren vill nu fästa uppmärksamhet vid hur viktigt det är att offrens privatliv skyddas när brottmål behandlas i medierna.

– I medierna försöker man i allmänhet dölja offrets identitet, men man tar inte alltid hänsyn till att vissa omständigheter som inte avslöjar hans eller hennes identitet för den breda allmänheten ändå kan avslöja offrets identitet för till exempel en familj, skol- eller arbetskamrater eller personer från samma land. I värsta fall kan det till och med äventyra offrets säkerhet, skriver Pia Marttila, koordinerande specialsakkunnig på Brottsofferjouren, i ett pressmeddelande.

När människohandel diskuteras i allt större utsträckning som fenomen, behandlas offrens berättelser allt oftare också i medierna och man vill höra om upplevelserna direkt av offret. Enligt Brottsofferjouren är den sortens berättelser förknippade med risker.

– Det är viktigt att hålla offrets identitet hemlig. I synnerhet när det fortfarande pågår en straffprocess. Förundersökningarna är fortfarande långvariga och till exempel i en situation där den misstänkte ännu inte känner till misstanken mot honom eller henne kan en artikel om offret som publicerats i medierna äventyra hans eller hennes rättsskydd, skriver Marttila.

Brottsofferjouren har, sedan 2015, haft en speciell stödtjänst med fokus på att hjälpa dem som fallit offer för människohandel eller närstående brott. I slutet av juni omfattade specialstödstjänsten totalt 545 offer för människohandel eller liknande brott.

ANDRA LÄSER