Kopparnäsplanen skjuts framåt

Planen för Kopparnäs friluftsområde fördröjs. Flera alternativ för parkeringsarrangemangen ska utredas.

Kulturhistoriskt. Längs en natur- och kulturstig i Kopparnäs kan besökare bekanta sig med områdets mångsidiga natur och historia.

Styrelsen för föreningen Nylands friluftsområden har behandlat utvecklingsplanen för friluftsområdet Kopparnäs-Störsvik.

– Vi tog en time out för att kunna utreda alternativa sätt att ordna med trafiken till området. Det beslutade vi eftersom motståndet mot utvecklingsplanen varit så stort, säger Lassi Koikkalainen (Gröna), som är Ingås representant i friluftsområdesföreningens styrelse.

Time outen betyder också att utvecklingsplanen inte kommer till påseende enligt den ursprungliga planen, utan först senare i år, i november-december, då styrelsen behandlat planen på nytt.

Orolig för stränderna

Vid Ingås kommunfullmäktigemöte förra veckan lämnade Lena Selén (SFP) in en motion om Kopparnäs friluftsområde. Hon och de andra 23 ledamöter som skrev under motionen "uppmanar kommunens miljö- och planeringsavdelningar att genast vidta åtgärder för att effektivt bevaka Ingåbornas tillgång till Kopparnäs-Störsvik friluftsområde och inom detta år presentera åtgärderna för fullmäktige".

Det var oron för att stränderna stängs för stora grupper av människor som fick Selén att skriva sin motion.

– Det är ingalunda bara unga, starka personer som utnyttjar stränderna i Kopparnäs, utan också sådana som har svårt att gå långa sträckor. Jag är orolig för att friluftsområdesföreningen håller på och stänger ut stora grupper av människor från Kopparnäs, säger hon.

Vad har kommunen för möjligheter att påverka i och med att området ägs av föreningen Nylands friluftsområden?

– Föreningen har inte följt den gällande generalplanen just alls. Om användningen av områden ändras från generalplanen så måste man få tillstånd av kommunen. Här såg jag en chans att kanske påverka, säger Selén.

Kan inte parkera vid Rävberget

Lassi Koikkalainen, som inte skrev under motionen i fullmäktige, hävdar ändå att utvecklingsplanen för Kopparnäsområdet helt följer den gällande delgeneralplanen.

– Vi respekterar delgeneralplanen. Området där vi planerat att bygga det nya guidecentret är till exempel det enda området i Kopparnäs som anvisats för att bygga något sådant, säger han.

Och närmare Rävberget, där folk vill ha parkeringsplatser för att kunna köra närmare havet, finns byggnadsbegränsningar.

– Där finns fornminnen som är skyddade. Vill man ändra något där måste man komma överens med Museiverket. Det finns inte möjlighet att bygga parkeringsplatser där och det är inte vettigt, säger han.

ANDRA LÄSER