Församlingen försöker hitta lösningar

Med anledning av att Ekenäsnejdens svenska församlings handlingssätt kritiseras i en insändare i VN strax före jul vill jag ge en kommentar.

Vi har utifrån myndigheternas då rådande beslut gjort vårt bästa för de flesta genom att ordna julbönerna och sångstunderna såsom vi gjorde. Det betyder att församlingen inte skapat uteslutning utan tvärtom skapat möjlighet, för både personer med coronapass och dem som är utan, att på tryggaste sätt i rådande situation kunna besöka kyrkan under julhelgen. Många personer med coronapass har dessutom uttryckt sin oro över sammankomster utan coronapass. Därför gjorde vi vårt bästa av det svåra och möjliggjorde flera olika mötesplatser på julafton.
Till samtliga julottor, två av fyra tillfällen i Ekenäs kyrka på julaftonen samt annandagens julgudstjänst har det inte krävts coronapass. Ej heller tidigare i december eller framöver.
Under hela december har församlingen varit tillgänglig med hjälp och stöd både vid sammankomster och i enskilda möten. Det är orätt att säga att de anställda skulle ha svikit sin ed.
Under den del av pandemitiden då inga gudstjänster fick hållas ordnades öppna kyrkor för samtal och nattvard och gudstjänster sändes över nätet. Under hela den svåra pandemitiden har församlingen hela tiden försökt finna anpassade lösningar som tillhandahållit hjälp och stöd på det personliga planet för dem som behövt det. Nu får vi alla i bästa samverkan i samhället göra vårt bästa för att hantera och övervinna pandemin.
Jag önskar alla ett välsignat nytt år trots allt det svåra. Må dialogbenägenhet och samverkan styra vår samfällda väg i tiden.
Diskussionen är avslutad för min del.

Anders Lindström


Kyrkoherde, kontraktsprost

ANDRA LÄSER