Möjlig lösning på tjugoårig tvist

Ekenäs taxibilister flyttar sina pausutrymmen från torget till det gamla hamnkontoret vid Norra Strandgatan. Flytten ska vara klar den 1 augusti men hur parkeringen av taxibilarna ska skötas är ännu oklart.

Flyttar in. Ekenäs taxibilister flyttar in i det gamla hamnkontoret.
Sofia Westerholm
29.07.2016 16:30
I över tjugo år har diskussioner gåtts kring var Ekenäs taxibilisters pausutrymmen bör finnas. Att komma överens med staden har varit problematiskt.
– Efter över tjugo års tvist börjar man ha upp över öronen. Jag hoppas vi nu kunde se ett slut på detta, säger Sven-Erik Förström, vd för andelslaget Raseborgs Ula-Taxi.
Bolaget planerade ett nybygge men valde att avvakta då trafikminister Anne Berner kom med sitt förslag om att släppa taxitrafiken fri i Finland.
– Om Berners förslag går igenom behövs inga pausutrymmen mer och därför vill vi vänta med ytterligare beslut. Norra Strandgatan är en tillfällighet men trots det behöver vi någonstans att ställa våra bilar, säger Förström.
Ekenäs taxibilister önskar nu att staden kunde komma emot genom att reservera tre parkeringsplatser vid gatan samt åtta till tio platser på parkeringen mittemot.
– Någonstans måste våra bilar stå. Vill staden inte reservera måste vi ändå stå där, säger Förström.

Ej stadens skyldighet

Tekniska nämnden vid Raseborgs stad beslöt på sitt möte den 21 juni att staden skulle reservera åtta parkeringsplatser för taxibilar vid resecentret i Ekenäs. Vid resecentret saknas dock i nuläget möjliga pausutrymmen enligt taxichaufförerna.
– Det är inte stadens skyldighet att erbjuda områden men så klart vill man finna en lösning som alla är nöjda med. Och visst är det också till nytta för stadens del att kollektivtrafiken fungerar väl, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre.
Ännu har staden inte tagit emot någon ansökan om reserverade parkeringsplatser.
– Om en ansökan kommer så är det så är det tjänstemännen som utreder det närmare. För mig är det i nuläget för tidigt att säga hur det kommer bli, säger Orre.
Trots att åtta parkeringsplatser från och med den första augusti ska finnas reserverade vid resecentret i Ekenäs, saknas ännu någon märkning vid platserna.

Tror på gemensam lösning

Förström berättar att en ansökan kommer att riktas till staden.
– Jag har svårt att tro att vi skulle bli i vägen för någon där. På torget har vi också haft reserverade platser som vi betalat hyra för. Där om någonstans har vi ofta känt att vi varit i vägen, säger Förström.
Han säger att man för taxichaufförernas del är nöjd med den nuvarande lösningen såvida parkeringsfrågan löses. Även Orre tycker att det är trevligt att se att taxichaufförerna slutligen funnit en lokal de är nöjda med.
– Taxitillstånden beviljas per bil men en bil kan ha flera förare. Därmed finns flera privata företagare bland chaufförerna. Det är fint att alla de sinsemellan kan arbeta tillsammans. Det är inte alls vanligt i Finland, säger Orre.
Förström hoppas nu verkligen att samarbetet med staden ska fungera och att man kunde gå med på att reservera parkeringsplatserna för taxibilarna.
– Jag tror på att det löser sig. Det brukar det alltid göra. Det är alltid lite svårt då något nytt sker.

ANDRA LÄSER