Rosanna Fellman vann årets Arvid Mörne-tävling

22-åriga Rosanna Fellman vann första priset i årets Arvid Mörne-tävling med diktsviten Störd. Genom sin poesi vill Fellman påminna det finländska samhället om att alla människor förtjänar respekt, också de som stämplas som "onormala".

Rosanna Fellman vann årets Arvid Mörne-tävling med sin diktsvit Störd. – Genom dikterna hoppas jag kunna skapa en förståelse och tankar kring hur man bemöter andra människor.
07.05.2018 17:00
"Diktsviten Störd klämmer åt synen på vem och vad som är rätt och fel i samhället. Med säker stilkänsla slår texten knockout på förväntningarna om vad som egentligen kan betraktas som normalt."
Så beskriver juryn i årets Arvid Mörne-tävling 22-åriga Rosanna Fellmans vinnarbidrag Störd. I sin diktsvit ger Fellman prov på konkret och oförskönad poesi om olikhet, och kanske också orättvisa, i samhället, och hon tycker att tävlingsjuryn tolkat hennes text alldeles rätt.
– Jag är väldigt stolt över mitt verk, och så är jag väldigt glad över att juryn förstått mitt budskap. Jag har läst juryns motivering och det är exakt det jag försöker säga med mina dikter, säger Fellman.
– Främst handlar dikterna om människor som anses vara onormala, men på sätt och vis riktar jag in mig på hela samhället. Egentligen handlar mitt verk ju inte så mycket om just människor med funktionsnedsättning utan om hur människor som anses vara normala ser på dessa "onormala" personer.

Alla förtjänar respekt

Diktsviten Störd består av sju olika dikter, och Fellman skriver bland annat om autism, intellektuell funktionsnedsättning och mediciner som förvandlar människor till "någonting som ingen kan förklara varför man vill vara". Genom sin poesi vill hon påminna om att alla människor förtjänar respekt, något hon tycker fallit i glömska i Finland.
Fellmans språk är detaljerat och tidvis brutalt konkret, och i diktsvitens sista dikt går hon över till rena absurditeter.
– Det är absolut medvetet. Jag vill att dikterna ska slå en i ansiktet och att man inte ska kunna smussla undan de här ämnena. Jag anser inte att estetik är det viktiga i mina dikter, utan budskapet, säger hon.

Tävlingen ger synlighet

Rosanna Fellman är född och uppvuxen i Jakobstad, där hon bodde tills hon var 19 år. Hon skrev sin första dikt i lågstadieåldern och bestämde sig för att helt fokusera på poesi som uttrycksform när hon var 14.
För tillfället varvar Fellman sina litteraturvetenskapsstudier vid Åbo Akademi med styrelseuppdrag i ämnesföreningen Prosa och Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo. Dessutom sitter hon på en ordinarie plats i fullmäktige för Åbo Akademis studentkår.
Fellman drömmer om att kunna göra karriär som poet, och på den vägen kan första priset i årets Arvid Mörne-tävling ge en rejäl knuff framåt.
– Ett av mina personliga mål i livet är att försörja mig själv som poet. Ett av sätten jag kan göra det på är att vinna tävlingar, säger Fellman.
Årets Arvid Mörne-tävling var Fellmans tredje. Hon deltog också år 2016 och 2014, men utan nämnvärd framgång. Också i år var hon skeptisk till sina chanser att vinna första priset på 5 000 euro.
– Sedan fick jag ett mejl där det stod att jag vunnit. Jag tror det var bara bra att de meddelade det per mejl, för jag började gråta och var alldeles ifrån mig.
Prispengarna tänker Fellman använda till att finansiera ett bokprojekt hon har på gång. Hon vill inte avslöja alltför mycket om bokens innehåll, men säger att tanken är att skapa ett samlingsverk för olika röster i det finländska samhället.

Arvid Mörne-tävlingen 2018

Föreningen Svenska folkskolans vänner ordnar årligen den skönlitterära Arvid Mörne-tävlingen för personer under 30 år. Vartannat år gäller tävlingarna dikter och vartannat år noveller.
Första priset på 5 000 euro gick i år till Rosanna Fellman för diktsviten Störd.
Andra priset på 3 000 euro gick i år till Emma Kanckos för en diktsvit som enligt juryn "hedrar tantperspektiv och galghumoristiskt låter smockan ständigt hänga i luften i uppkäftiga dikter med episkt anslag."
Tredje priset på 2 000 euro gick i år till Ellinore Lindberg för diktsviten Mens rea, som enligt juryn "med en glödande språklig auktoritet väver fram en helhet där de inre landskapen står i samklang med de yttre, och allt till slut stannar upp i den harmoni som följer på kaos."
Dessutom delade juryn ut hedersomnämnanden åt Lina Bonde och Axel Vienonen.
Juryn bestod av författaren Mia Franck (ordförande), författaren Peter Sandström och litteraturvetaren Maria Österlund.

ANDRA LÄSER