Lantmäteriet backar inte – Lingonholmens delägarlista är fastställd

På onsdagen ordnades det avslutande mötet för lantmäteriförrättningen om Linghonholmen i Ingå skärgård. Beslutet blev enligt det ursprungliga förslaget: ön har över 1 700 delägare.

Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
08.12.2022 15:08
– Delägarlistan fastställdes i den form som den presenterades på inledningsmötet, säger lantmäteriingenjör Hannu Kiviluoto om mötet i onsdags som avslutade den lantmäteriförrättning som pågått om Linghonholmen.
– Nu ska vi färdigställa dokumenten, och förrättningens officiella avslutningsdatum är 21.12. Efter det börjar besvärstiden.

ANDRA LÄSER