Ledare: Hangö ska inte missa solchansen

Fullmäktige i Hangö fumlar i beslutsfattandet kring solkraftverk. Det kan leda till att hela projektet går i stöpet.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
13.02.2023 19:26
Ända sedan i höstas har stadsstyrelsen i Hangö behandlat ärendet om ett markområdesavtal med Better Energy Finnish Solar 315. Bolaget vill arrendera ett 50 hektar stort område på Östra industriområdet. Där vill man bygga Finlands största solkraftverk. 
Den tänkta arrendetiden är 40 år och man skulle betala ett arrende på 125 000 euro i året åt staden. På 40 år skulle det ge staden en inkomst på 5 miljoner euro. 
Ärendet har varit flera gånger uppe i stadsstyrelsen under hösten. Ärendet har remitterats flera gånger, det har dragits bort från föredragningslistan och bordlagts. I oktober godkände stadsstyrelsen att man reserverar området för tre år åt Better Energy, vars moderbolag är danskt. I slutet av januari behandlade stadsstyrelsen ärendet och beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att avtalet skulle godkännas.

ANDRA LÄSER