Förordning oroar

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är inte tillfreds med förslaget till ny jourförordning och motiveringarna till den.

Formuleringarna i texten som kan tolkas som krav på att all kirurgisk verksamhet ska koncentreras till större enheter oroar honom. Blir sådana formuleringar i kraft i samband med att hälsovården börjar administreras av de tilltänkta landskapen kan det gå på tok för mindre sjukhus såsom det i Ekenäs, resonerar han.
– Vi vill ha en förändring i förordningen och vi kräver också en språkkonsekvensbedömning, säger Blomqvist som tillsammans med riksdagskollegan Anders Adlercreutz på helgen höll torgträffar i regionen kring sjukhusfrågan.
ANDRA LÄSER