Flera västnyländska politiker vill ha krafttag mot våld mot kvinnor

Bland EU-länderna är Finland det land där kvinnor är näst mest utsatta för våld. Ett stort problem, anser politiker.

Arbetet för att förebygga och bekämpa våld måste göras på alla nivåer, säger Anita Westerholm.
SPT
25.11.2020 19:14 UPPDATERAD 25.11.2020 19:48
I dag är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Bland EU-länderna är Finland det land där kvinnor är näst mest utsatta för våld. Det här är ett människorättsproblem, anser finländska politiker.
Varje fall är ett fall för mycket, skriver Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, i ett pressmeddelande.
– Könsbaserat våld är ett människorättsproblem och ett jämställdhetsproblem. Våld skapar trauman för lång tid, både för våldsoffret och för de barn som bevittnar våldet, säger Thomas Blomqvist.
Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm välkomnade tidigare i höst programmet för bekämpning av våld mot kvinnor som utarbetats under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson. I programmet finns 32 åtgärdsförslag och nästa år inleds bland annat en kampanj som ska förebygga sexuella trakasserier och våld mot unga kvinnor.
– Arbetet för att förebygga och bekämpa våld måste göras på alla nivåer. Vi ska skapa ett samhälle fritt från våld, ett samhälle där det står klart att den som blivit utsatt inte ska känna skam och att skulden ska läggas på förövaren, säger Westerholm i ett pressmeddelande.

Skam för Finland

Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida Sigfrids säger att det är hög tid för oss att ta till krafttag mot detta problem.
– Det är en stor skam för Finland att vi inte lyckats åtgärda problemet med våld mot kvinnor. Det handlar dels om resurser men också om vilja att motverka problemet, säger Sigfrids.
Regeringens program för att motverka våld mot kvinnor är bra, säger Sigfrids, men åtgärderna måste också förverkligas i praktiken för att skapa förändring. Det behövs förebyggande arbete.
Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) anser att våld mot kvinnor är ett av Finlands största problem.
– Alla har rätt till trygghet, vilket inte är fallet i dag. Mycket arbete har gjorts under årens lopp, men vi måste snabbare nå målen i Istanbulkonventionen och gå till roten med grundproblemen, säger Kvarnström i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER