Stadsstyrelsen i Raseborg ger grönt ljus för stora investeringar – fokus läggs på flera skolor

Tekniska nämnden i Raseborg beslutade om en rad investeringsprojekt på sitt möte i januari inom ramen för ett anslag på 1,4 miljoner. De projekt som kostar över 200 000 euro måste dock godkännas av stadsstyrelsen, vilket styrelsen gjorde i måndags.

Bromarv skola ska få en ny värmekälla. Staddstyrelsen har beslutat om investeringen, inte tekniska nämnden, eftersom projektet beräknas kosta över 200 000 euro.
02.02.2022 09:30 UPPDATERAD 02.02.2022 09:47
Stadsstyrelsen har nu godkänt att yttertaket på Mikaelskolans huvudbyggnad får förnyas till en kostnad på 250 000 euro.
Styrelsen gav också sin välsignelse till att Bromarv skolas fossila värmekälla avvecklas och en ny värmekälla installeras till ett värde av 220 000 euro. Ett förslag är bergvärme, men innan det slutliga beslutet om bergvärme fattas bör staden undersöka om skolan i stället kan anslutas till det lokala flisvärmeverket.
Stadsstyrelsen godkände också att saneringen av Ekenäsgårdens fasader kan fortsätta. Det beräknas kosta 100 000 euro, totalkostnaden uppgår till 440 000 euro varav 340 000 euro fanns i budgeten för 2020–2021.

ANDRA LÄSER