Nya tjänster ska förbättra hälsovården

Det nya året har fört med sig förändringar inom social- och hälsovårdssektorn i Västnyland. Cancerscreeningen får nya metoder, socialjouren har flyttat till Esbo och ett nytt telefonnummer ger anvisningar om vård.

Anvisningar. Innan man uppsöker en hälsovårdsjour kan man ringa det avgiftsfria numret 116 117 och be om råd och vårdanvisningar.
Huslab förnyar sin praxis vid screening av cancer i livmoderhalsen. Från årsskiftet är HPV-testet det huvudsakliga testet vid screeningen, även om också ett gynekologiskt cellprov (i folkmun kallat papa-prov) tas. Cellprovet undersöks bara om HPV-testet är positivt. Screeningen utökas också att gälla kvinnor i ålder 25–65.
ANDRA LÄSER