Politikerna flyr sitt ansvar

Raseborgs stad är tyvärr den kommun i Nyland som getts de flesta anmärkningar av regionförvaltningsverket visavi social- och hälsovården under många års tid. Handlingarna omfattar flera hundra sidor vilket påvisar allvaret.

Staden har varit mycket nonchalant att korrigera de brister som RFV påtalat. Det har gällt läkartillgången och det har gällt brister i jourtjänster. Det har gällt bristande ansvar inom tandvården för cancerpatienter som drabbas av för långa väntetider. Trots specialistvårdens uppmaningar har staden spjärnat emot.
Det har gällt vårdutrymmen som inte fyllt de kvalitetskrav som gällt sedan år 2000 och ännu har staden inte uppnått resultat. I skräck för att vårdlandskapet inte skulle överta utrymmen som fallit under ribban har staden nu i viss mån skärpt sig. Lyckebo fick adekvata utrymmen och Mariahemmet ska restaureras. Hälsocentralens vårdavdelning är rena skandalen där patienter med infektions- och bakteriesjukdomar inte kan erbjudas egna rum och där stadgade hygienutrymmen saknas. Trots att det i flera år hade varit möjligt att hyra bättre utrymmen i sjukhuset bredvid. Men politikerna flyr sitt ansvar.
RFV har i flera beslut påtalat brister i färdtjänsten och hur detta drabbar många kommuninvånare. Verket har påtalat att staden i sin information för mycket fixerar sig vid benämningen gravt handikapp utan att sätta begreppet i sitt rätta sammanhang. Färdtjänstens huvudsyfte är att erbjuda service till personer som till följd av skada eller sjukdomar har oskäliga svårigheter att anlita kollektivtrafik. Den huvudsakliga utgångspunkten ska vara läkarutredning.
VN har sedan 2020 beskrivit dramat med en 90-årings berövade färdtjänst och hennes rättskamp har nu efter över två år avgjorts av förvaltningsdomstolen till den givna slutsatsen att hon är berättigad till färdtjänst.
Då man läser domstolens beslut går kalla kårar över ryggraden hur en kommun valt en 90-åring till offer för kallsinnig behandling. Detta förtryck har utövats av socialarbetare och fysioterapeuter som underskridit all etisk nivå och tjänsteansvar. Skrämmande att veta hurdana anställda inom staden man kan hamna i klorna på den dag man behöver stöd för sjukdom och handikapp. Och vilka förtroendevalda i social- och hälsovårdsnämnden som totalt försummat sitt ansvar och omsorg.
Man trodde att övervakning av medborgare via kolportörer som anger dem hörde till DDR i förgången tid men att det i detta fall skett i Raseborg får ens blod att stanna. Staden säger att det inte sker, men ändå har den i sitt negativa beslut använt dessa illvilliga angivelser. Sådant material borde naturligtvis aldrig ha använts. Domstolen sågar stadens förfaringssätt, men staden har i sitt genmäle sagt att besvären varit grundlösa. Mer horribelt än så kan det inte bli. Och stadsfullmäktige har valt in av dessa beslutsfattare även till den nya klientsektionen och ingen tror väl att sammansättningen ändras.
De nya färdtjänstvillkoren nya social- och hälsovårdsnämnden antagit underskrider med sina försämringar godtagbar nivå.
Och flera som godkänt dem enligt offentligt protokoll vill ha invånarnas förtroende i valet av välfärdsområdet nämligen Petri Kajander, Mats Lagerstam, Andreas Hindrén och Marika Törnqvist-Björklund. Närvarande från stadsstyrelsen var Anita Westerholm som inte heller förmådde bevaka de funktionshindrades intressen.

Bo Holmberg

Karis

ANDRA LÄSER