Störningar befaras i Hangö hamn

De förhandlingar som förts med personalen i Hangö Stevedoring (fackavdelning 148) sedan september i fjol har inte burit frukt. Nu befarar arbetsgivaren att nya villkor kan leda till personalreaktioner som i sin tur kan störa servicen.

Personalen och ledningen har länge varit i luven på varandra i Hangö Stevedoring.

Trots flera försök att nå samförstånd har ingenting skett. I stället harsituationen lett till en enligt arbetsgivaren olaglig strejk och ett övertidsförbud i hamnen i november i fjol. Arbetsgivaren har fört dessa stridsåtgärder tillarbetsdomstolen för avgörande.

Nu förväntar sig Hangö Stevedoring en ovilja mot helgjobb. Det försätter servicen i linjetrafiken i fara och orsakar problem för Hangö Stevedorings kunder. Enligt arbetstagarsidan kan viljan att jobba helger påverkas av att man inte nått några kompromisser om de andra arbetsvillkor man förhandlat om. Åsiktsskillnaden gäller tolkningen av kollektivavtalet och av den anledningen har transportfacket AKT och föreningen Hamnoperatörerna varit med i förhandlingarna sedan november i fjol. Enligt dem strider arbetstidsmodellen för stuvarna i Hangö mot kollektivavtalet.

Enligt arbetsgivaren kräver den ökade varu- och fartygstrafiken i hamnen dock nya modeller för arbetstider, pauser, användning av arbetskraft och semesterarrangemang. Personalen i Stevedoring har under året utökats med ett fyrtiotal personer. Även i bruket av tillfällig arbetskraft har arbetstagarsidan haft invändningar.

Eftersom man inte nådde resultat i förhandlingarna har arbetsgivaren sett sig tvungen att på eget bevåg bestämma om nya arbetstider enligtkollektivavtalet från och med måndagen den 14 mars. Servicetiden på fartyg och i terminalerna kommer att förlängas.

Morgonskiftet börjar klockan 6 och slutar klockan 15 med pauser klockan 8-8.15, 10-11 och 13-13.15. Kvällsskiftet börjar klockan 15 och slutarklockan 24 med pauser klockan 17-17.15, 19-20 och 22-22.15. Lördagsturen ersätts med ledigt från fredagens dagsskift.

ANDRA LÄSER