Inget vindkraftverk i Långstrand

Tre år efter att en privatperson fått lov att ha ett litet vindkraftverk på gården stoppades planerna i Högsta förvaltningsdomstolen.

I augusti 2013 fick en privatperson åtgärdstillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg för att resa ett cirka elva meter högt vindkraftverk på sin gård i Långstrand, Tenala.
En granne överklagade till Helsingfors förvaltningsdomstol men fick inte gehör där. Då tog grannen frågan till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som nu har gett grannen rätt.
Enligt den som levererar vindkraftverket är möllans bullernivå 45 decibel på 50 meters avstånd då vinden blåser 8 m/s.
Nämnden hade godkänt att vindkraftverket byggs 43 meter från grannens fritidsbostad.
HFD konstaterar i sitt beslut att statsrådet har gett ut en förordning om utomhusbuller från vindkraftverk 2015 och att bullernivån vid fritidsbostäder får vara högst 45 db.