Föreningshus i Västnyland får 32 000 euro

Tre föreningar i Västnyland har fått statsstöd för att renovera sina föreningshus.

Renoveras. Borgkila i Karis har genomgått många renoveringar de senaste åren.
Mest i Västnyland får Karis Ungdomsförening, som får 15 000 euro för renovering av Borgkila i Karis. Hembygdens vänner i Snappertuna får 10 000 euro för renovering av Tunaborg, och Svenska föreningen i Lojo får 7 000 euro för renovering av Åsvalla.
Totalt delade Finlands Hembygdsförbund ut över 1,5 miljoner euro för renovering av föreningshus. Hus i Nyland fick nästan 300 000 euro. De största enskilda stöden gick till Hammars och Gammelbacka socialdemokrater i Borgå och Lyöttilän Maamiesseura i Itis, som beviljades 48 000 euro vardera.
240 föreningar sökte om stödet, av dem var 51 föreningar svenskspråkiga.
ANDRA LÄSER