Naturum i Ekenäs kanske stängs

Forststyrelsen kanske blir tvungen att stänga Ekenäs naturum för att spara pengar. Områdeschef Henrik Jansson säger att de befintliga personella resurserna inte räcker till för att sköta alla styrelsens anläggningar.

Bekymrad. Eva Lotta Söderlund som förestår Ekenäs naturum är orolig för dess framtid, men säger att hon är så tacksam för all respons hon fått från besökare.
31.08.2018 06:00
Naturum i Ekenäs är Forststyrelsens fönster ut mot Östersjön och Ekenäs skärgårds nationalpark. Utöver att driva naturumet ska personalen även ge information om nationalparken och Forststyrelsens övriga områden i regionen.
– Inga beslut har fattats, men olika alternativ för naturum utreds. Våra resurser räcker inte till för allt. Vi ska också sköta nationalparken, Raseborgs slott, Källviken i Leksvall och Uddskatan i Hangö, säger Henrik Jansson, Forststyrelsens områdeschef i Västnyland.
Raseborgs slott lyder under Forststyrelsen sedan några år och utgör tillsammans med nationalparken instansens flaggskepp, konstaterar han.
– Raseborg har över 70 000 besökare om året, säger Jansson.
Han säger att det dessvärre kostar mer än det hämtar att driva naturum – även om Forststyrelsen som statlig instans inte ska göra vinst.

Beslut innan årsskiftet?

Beslut om Ekenäs naturums framtid hoppas Jansson att man kan fatta innan årsskiftet.
– Det strävar vi efter, men vi vill göra det i god anda och i samarbete med staden som äger fastigheten. Därför är det ännu oklart om vi håller öppet nästa sommar.
En möjlighet är att ge över till en privat aktör. Det gjorde Forststyrelsen med naturum i Mathildedal i Tykö.
I Kasnäs däremot är Skärgårdshavets naturum Blåmusslan helt stängt sedan den 1 januari 2017. Information om Skärgårdshavets nationalpark finns i stället invid förbindelsebåtshamnen i Kasnäs.
Hur man skulle sköta informationen om Ekenäs skärgårds nationalpark om Ekenäs naturum stängde är inte klart. Men Henrik Jansson säger att man diskuterar med staden och försäkrar att information kommer att fås även i framtiden.

Jobb för de anställda finns

Fortstyrelsen har i dag tre fast anställda som är stationerade i Västnyland. Därtill jobbar några marinbiologer tidvis med Tvärminne som bas och dessutom har Forststyrelsen inför varje sommar anställt säsongspersonal till naturum.
Jansson påpekar att anställningarna för de tre fast anställda inte är hotade, det finns jobb för dem i framtiden även om naturum skulle stängas.

Med personalen?

Hur det än blir, om Ekenäs naturum stänger eller ej, är det Forststyrelsens syfte att sköta frågan i gott samarbete med staden. Och naturligtvis med personalen, säger Jansson.
Just nu känner sig personalen ändå rätt utanför den pågående processen.
Eva Lotta Söderlund, föreståndare vid Ekenäs naturum, är kritisk till den interna kommunikationen. Hon har flera gånger bett om besked om naturums framtid. Det är jobbigt att leva i ovisshet.
– Vi har hört om planerna men vet inte alls i vilket skede de är. Jag önskar en ärlig och rak diskussion inom organisationen.
Hon skulle gärna vara involverad i planeringen.
– Det skulle kännas bäst och ärligast att vara delaktig i processen. Jag tror dessutom att jag kunde ha en del input att komma med efter mina 17 år här.
Hon har försökt ge en del utvecklingsförslag under årens lopp. Bland annat har hon föreslagit att naturum kunde delta i skötseln av hamnavgifter i gästhamnen.
– Många båtturister frågar redan om de kan betala avgiften hos oss. Det tycker jag att vi kunde stå till tjänst med. Vi samarbetar också med stadens turistbyrå och ger information om staden då turistbyrån är stängd.
Också med tanke på nästa års grupper och evenemang önskar hon få ett beslut.
– Att säga till kunder att man inte vet huruvida man kan ta emot dem nästa år känns inte alls bra.

Tusentals besökare

Ekenäs naturum hade drygt 16 000 besökare år 2017. Hittills i år, under tiden 1 januari till 31 juli har drygt 11 000 besökt naturum, visar den senaste statistiken.
– Till den siffran kommer ännu höstens grupper, Tomtestigens barn och Julmarknadsbesökarna, säger Eva Lotta Söderlund.
I besökarsiffrorna ingår otaliga dagisbarn och skolelever. Att de har ett naturum att besöka är nog så viktigt:
– Det är nu vi fostrar nästa generation och lär den om naturen.

Naturum

Ett naturum är en lokal där man får information om ett natur­område och dess geografi, flora, fauna och kultur­historia.
Ekenäs naturum är fram till den 2 september öppet dagligen klockan 10–15.
Från den 3 september till den 21 december är stället öppet för grupper på minst 10 personer enligt beställning.
Specialöppet håller man, enligt nuvarande plan, under Ekenäs gammaldags julmarknad den 8–9 december.

ANDRA LÄSER