Ny finsk myndighet håller reda på patientuppgifter – ger ut anonymiserade data till utomstående

Finland har fått en ny myndighet, Findata, som samlar in, kombinerar och lämnar ut data från social- och hälsovården till bland annat internationella forskare och företag. Myndigheten garanterar att datasäkerheten är i skick.

Myndigheten Findata ska inom kort börja bevilja tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsdata.

Vid årsskiftet startar en ny myndighet, Findata, sin verksamhet. Den nya myndigheten kom till efter en lagändring i våras. Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården stiftades för att kunna använda uppgifter inom vården till forskning, tillsyn, statistik och innovationer.

Findata ger i ett pressmeddelande exempel på hur myndigheten kan förenkla arbetet för forskare. Myndigheten samlar och kombinerar registerdata från flera verksamhetsenheter inom hälsovården, Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten, Befolkningsregistercentralen, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen.

– Vi samarbetar tätt med de personuppgiftsansvariga. Vi kombinerar och förbehandlar uppgifterna och erbjuder kunden elektroniska verktyg för att ansöka om tillstånd och för att utnyttja datamaterialet, säger Findatas direktör Johanna Seppänen i pressmeddelandet.

Också företag ska kunna använda materialet för utvecklings- och innovationsverksamhet inom vissa ramar. Företag kan få statistiska uppgifter om företagets verksamhet främjar folkhälsan eller social- och hälsovårdstjänsterna.

Dina data är säkra

Myndigheten har byggt sin verksamhet med datasäkerhet i fokus. Enligt pressmeddelandet är det säkrare att ha ett centraliserat system för att bevilja datautlämning, och myndigheten garanterar att finländarnas data är i säkerhet.

– Vi utlämnar endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet, och alltid genom att maximera individens dataskydd. Vi utlämnar inte direkta personuppgifter och säkerställer att de statistiska uppgifterna är anonyma.

Dessutom sparar Findata logguppgifter i sina system. Man kan alltså se vem som har behandlat uppgifterna, när och hur.

Verksamheten startar stegvis under våren och de kommande åren. Från och med 2021 kommer också uppgifter från Kanta-tjänsterna att finnas i systemet.

ANDRA LÄSER