Adlercreutz med i feministgrupp

Viktigt. Anders Adlercreutz (SFP) anser jämställdhet är viktigt för hela samhället. Bild: VN Arkiv

En feministgrupp har nyligen bildats i riksdagen. Anders Adlercreutz är vice ordförande för gruppen. Han tycker det är underligt att gruppen inte redan fanns.

I riksdagen finns flera mer eller mindre officiella grupper som samlas kring olika teman. En ny sådan är feministgruppen som bildades för drygt en vecka sedan. Gruppen har medlemmar från alla partier, både män och kvinnor.

– Jag var förvånad att det inte redan fanns en riksdagsgrupp som uttryckligen jobbar för jämställdhet, säger Anders Adlercreutz (SFP) från Kyrkslätt som är vice ordförande för riksdagens feministgrupp.

Enligt Adlercreutz är jämställdhet en fördel för hela samhället, speciellt för ekonomin.

– Jämställdhet ger konkurrenskraft. Ett jämställt samhälle utnyttjar sina resurser effektivare. Vi ligger efter till exempel Sverige där fler kvinnor har maktpositioner inom företag. I Sverige är de också klart bättre än vi finländare på att göra konsumentprodukter. Varför det? Kanske för att hälften av konsumenterna är kvinnor, det verkar man ha glömt i Finland.

Delad föräldraledighet

För att förbättra kvinnors möjlighet att bygga en karriär tycker Adlercreutz ett viktigt steg är att få föräldrarollen mer jämställd.

– Delar man föräldraledigheten lika leder det automatiskt till strukturer som gör arbetslivet mer jämställt.

Ett annat problem som Adlercreutz identifierar är att kvinnodominerade branscher ofta får bära kostnaden då barnen är sjuka.

– Delad föräldraledighet ger jämnare ansvar för barnen. Det gör att männen har större benägenhet att stanna hemma med barnen då de är sjuka.

Enligt Adlercreutz ligger det också i männens intresse att dela föräldraledigheten. Jämlikare föräldraledighet skulle enligt honom ge män en bättre position i vårdnadstvister i skilsmässor.

– Det finns stark korrelation med att man får delad vårdnad eller vårdnad om barnet varit med om att dela på föräldraledigheten.

Adlercreutz har en familj med fem barn och har erfarenhet av att hitta kreativa lösningar för att lösa vardagen med aktivt arbetsliv.

– Tidigare tog jag en större del av föräldraledigheten eftersom jag som företagare hade andra möjligheter än min fru som är anställd.

Då första barnet föddes grundade Adlercreutz och han fru Ia Adlercreutz tillsammans med några andra familjer ett kombinerat kontor och daghem.

– Det är saker som jag i efterskott identifierat som jämställdhetssträvan.

Mer läsning