Adlercreutz efterlyser ambitiösare klimatpolitik

Bild: Arkiv

SFP-politikern, riksdagsledamoten Anders Adlercreutz från Kyrkslätt, hoppas Finland skulle satsa mer på elbilar och på att bygga i trä.

Statsrådets klimatpolitiska plan på medellång sikt är ett konkret, välstrukturerat dokument som tar fasta på de utmaningar vi har, men det finns mycket som tyder på att vi inte ser allvaret.

Det konstaterade riksdagsman Anders Adlercreutz (SFP) i riksdagens debatt om klimatpolitiken i onsdags.

– Vad gör vi i dag? Vi dirigerar om intäkterna från handeln med utsläppsrätter tillbaka till industrin. Vi behandlar beskattningen av drivmedel, inte ur en klimatsynvinkel utan som regionalpolitiska spelknappar. Vi ser budgetbokens satsningar på kollektivtrafik som en fiskal övning, när vi borde se dem som en del i vår klimatpolitik, säger Adlercreutz.

Bättre hus och bilar!

Han efterlyser större målmedvetenhet i övergången till elbilar och hänvisar till Norge som föregångsland. Adlercreutz betonar att 40 procent av våra utsläpp hänför sig till våra byggnader.

– Att satsa på träbyggandet är en klimatåtgärd. Därför är det av största betydelse att regeringen luckrar upp normerna för träbyggandet.

I synnerhet då det är uppenbart att avverkningen i våra skogar kommer öka är det viktigt att det trä som vi tar ut ur skogen går till långvariga träprodukter, säger Adlercreutz.

Mer läsning