Raseborg delar ut 122 000 euro i kulturbidrag

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg beviljar sammanlagt 122 000 euro i kulturunderstöd för år 2020. Bidrag kunde sökas inom mars månad.

Föreningen Kulturhuset Karelia får det största bidraget när stadsutvecklingssektionen fördelar sina kulturunderstöd.
29.04.2020 19:00
Sammanlagt fick kulturverksamheten 58 ansökningar om understöd. Den ansökta summan var högre än någonsin och uppgick till totalt 214 000 euro, inklusive reserverade understöd.
Det största understödet erhåller – i enlighet med ett flerårigt anslag enligt avtal – föreningen Kulturhuset Karelia för kulturhusets verksamhet. Föreningen får 18 000 euro. Också Västnyländska ungdomsringen har ett dylikt avtal och får 10 000 euro för Tryckeriteaterns verksamhet, medan Gardberg center får 9 000 euro för Arrestens verksamhet.
Coronaepidemin utgör dessvärre en extra aspekt med tanke på årets utdelning. Enligt Finlands coronastrategi är tillställningar med över 500 personer förbjudna åtminstone till och med den 31 juli. En del av arrangörerna har redan meddelat staden att evenemangen har avbokats eller flyttats framåt. Flera arrangörer har trots att evenemangen inhiberats redan haft betydande produktionskostnader, vilket beaktats då ansökningarna behandlats.
Hela listan med beviljade understöd hittas via stadens hemsida.

ANDRA LÄSER