Meterologiska institutet varnar för storm, dåligt väglag och stora vågor

Meteorologiska institutet varnar för kraftiga västliga vindar och hård sjögång i stora delar av landet. Varningarna är utfärdade för perioden 15-17 oktober.

Meteorologiska institutet varnar för höga vågor under veckoslutet.
Meteorologiska institutets vindvarningar för fastlandet gäller bland annat i Nyland, Egentliga Finland, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och på Åland.
Även i Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland och Mellersta Finland gäller vindvarningar.
Vindvarningarna är alla klassade som möjligtvis farliga, vilket är det näst lägsta på en skala som har fyra steg.
Av havsområdena är varningarna kraftigast i Norra Bottenhavet. Meteorologiska institutet varnar för storm, med vågor som överstiger fyra meters höjd, i området. Varningarna för Norra Bottenhavet klassas som mycket farliga, vilket är det näst högsta på skalan. Även vågor på Södra Bottenhavet kan komma att överstiga fyra meter enligt institutet.
På Finska Viken och Kvarken förväntas måttlig till hård sjögång, med våghöjder som överstiger två och en halv meters höjd.
I Kolari, Muonio, Kittilä och Enare varnar institutet för att väglaget potentiellt är mycket farligt på grund av snöfall och snöblandat regn. Även väglagsvarningen är klassad som mycket farlig.

ANDRA LÄSER