Pojo kyrkoby byförening har utsett årets bybo - grupp som jobbar för hundar prisas

Pojo kyrkoby byförening har premierat årets bybo i Pojo. Priset går till gruppen Pojo Tassar som håller i många trådar i hundparken.

Pojo kyrkoby byförening höll sitt höstmöte i biblioteket.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
03.12.2022 10:14 UPPDATERAD 05.12.2022 07:13
När Pojo kyrkoby byförening sammanträdde för höstmöte i biblioteket i torsdags stod mycket på programmet. Bland annat skulle årets bybo premieras. Det är föreningen som utser pristagaren och i år går det till Pojo Tassar. Styrelsen motiverar beslutet med att Pojo Tassar är ett bra exempel på en sammanslutning som inte är en förening, men där frivilliga ändå ”tar itu med saken”. 
”Gruppen Pojo Tassar grundades för att rädda hundparken i Pojo. Byns hundaktiva har gjort ett skötselavtal av hundparken med staden. Pojo Tassar har en Whatsapp-grupp (digital meddelandetjänst reds. anm.) där tassarna kommer överens om träffar och talkon”, går det också att läsa i motiveringen.
Hedersdiplomet och blommorna togs emot av Roger Sundström från Pojo Tassar.

ANDRA LÄSER