Insändare: Stoppa hjortens frammarsch

09.02.2023 10:35
Den vitsvansade hjorten hör till kategorin främmande arter i vår natur. Från att ha inplanterats på 1930-talet har stammen i vårt land vuxit sig till omkring 100 000 individer, varav cirka 8 200 finns i Västnyland. Det är frågan om en explosionsartad tillväxt; ännu år 2010 beräknades stammen vara knappt 50 000 individer. Efter föregående jaktsäsong kunde man för första gången på flera år konstatera att stammen hade minskat i någon mån.
En överdrivet stor stam vitsvanshjort ställer till med många problem. I trafiken har hjortkrockarna blivit allt vanligare: hjorten orsakar nu sjufaldigt fler krockar än älgen. Många har erfarenhet av hjorten som en glupsk gäst kring husknutarna, och jordbruken lider av hjortens framfart. Hjorten är också ett hot mot den biologiska mångfalden och lokalt hotade arter. Dessutom bidrar hjorten till att sprida fästingar.
En av de bakomliggande orsakerna till den växande stammen är utfodringen av hjorten om vintrarna. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning ges hjortarna årligen över 17 miljoner kilo odlad föda, främst med syftet att underlätta jakten på hjortarna. Utfodringen underlättar visserligen jakten, men den bidrar samtidigt på ett betydande sätt till att göra stammen mera livskraftig. Fler hjortar överlever vintern och fler kalvar föds på våren till följd av utfodringen. Det är klart att utfodringen går stick i stäv med strävan att minska de hjortrelaterade skadorna. Om utfodringen förbjöds skulle stammen kunna minska markant enligt experter.
Vi kan inte längre sopa motstridigheterna i hjortpolitiken under mattan. Ett första steg är att avsluta den överdrivna utfodringen av hjorten. Både människan och naturen vinner på en mindre hjortstam.
Karin Cederlöf, Esbo