Tenala blir inte utan brandstation – men renovering inte lönsam

Tekniska nämnden i Raseborg föreslår för stadsstyrelsen att alternativ till renovering av den gamla brandstationen i Tenala utreds. Nybygge kan vara fördelaktigare.

Gläds. Enhetschef Mikael Lundsten vid Tenala halvordinarie brandkår är nöjd oberoende av om den gamla stationen renoveras eller om en ny byggs. Stannar man för nybygge hoppas han att Tenalabrandmännen får delta i diskussionen om placeringen.

Det är inte helhetsekonomiskt lönsamt att renovera brandstationen i Tenala.

ANDRA LÄSER