JO prickar Raseborg för bristande förvaltning i fråga om skolskjutsar

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fann efter klagomål från Ingås förra kommundirektör Jarl Boström brister i Raseborgs stads förvaltningsförfarande. Stadens skoltransportprinciper är dessutom oklara. Elever som behöver skoltransport behandlas inte heller jämlikt.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fann brister i Raseborgs stads förvaltningsförfarande.

VN har ett flertal gånger rapporterat om de problem familjen Karlsson i Öby har haft med att få fri skoltransport för sina barn. Vi berättade om problemen första gången hösten 2018.

ANDRA LÄSER