Rotary rapporterar om algläget

Blomningen av blågröna alger har varit ett problem för Finska viken och Östersjön. Rotaryklubbarna runtom i Finland har följt med algobservationer under ledning av Finlands miljöcentral.

Visuell observation. Främsta sättet att bestämma mängden alger görs via visuell observation, menar Rotarys tillträdande president Mats Lagerstam.
Blågröna alger är ett otrevligt fenomen som drabbar stora delar av den finska kusten under sommaren. Blomningen orsakas av övergödning från bland annat jordbruk. Milda vintrar och varma somrar bidrar till att algerna blommar kraftigare. Rotaryklubbarnas främsta uppgift är att bekämpa algblomningen runtom i Finland.

ANDRA LÄSER