Absolut inget att leka med

Bild: Lina Enlund

Hotbilderna ökar, när drogmissbrukarna blir flera och yngre. Nytt myndighetssamarbete kan ge resultat.

Det kommer knappast som en överraskning för någon, men användningen av droger har ökat avsevärt i Finland under de senaste tjugo åren. Det syns också i ny statistik från Institutet för hälsa och välfä...