Nya villkor för försäljningen av Gamla stadshuset i Ekenäs – stadsdirektören förväntar sig att affären slutförs i år

Peter Böckelman som för bostadsaktiebolaget Kungsgatan 1:s räkning ska köpa Gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs har önskat att ett upplösande villkor intas i köpebrevet. Stadsstyrelsen godkände hans önskemål i måndags.

Om den nya detaljplanen för kvarteret kring Gamla stadshuset i Ekenäs inte godkänns kan köparen av stadshuset häva köpet.
05.10.2021 17:00
Om den detaljplan som är under arbete för kvarteret kring Gamla stadshuset inte godkänns – med det innehåll planutkastet hade vid budgivningen i våras och det innehåll som nu finns i förslaget till ny detaljplan – kan försäljningen av stadshuset gå i stöpet.
Initiativet till att skriva in villkoret som kan leda till att affären hävs togs av köparen Peter Böckelman. Kravet anses motiverat eftersom detaljplaneändringen görs under en pågående försäljningsprocess. Stadsstyrelsen i Raseborg godkände utkastet till köpebrev inklusive köparens krav i måndags.
Peter Böckelmans anbud på 825 000 euro för Gamla stadshuset godkändes av stadsstyrelsen i slutet av maj.

ANDRA LÄSER