Privat hjälp i hemmet en växande bransch i Västnyland – erbjuder komplement till kommunal hemvård

Som en extra anhörig beskriver Gun-Britt Färm i Raseborg sig och sitt företag Anhörighjälpen. Hon strävar efter att vara den anhörigas förlängda arm då du inte själv hinner med allt. Det är en växande bransch, flera företag vill etablera sig och utvidga i Västnyland. 

Gun-Britt Färm smörjer Karl-Erik "Pelle" Illmans fötter. - Våra fötter ska vi gå på hela livet, det är viktigt att vårda dem, säger Gun-Britt Färm.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
11.10.2022 06:30 UPPDATERAD 12.10.2022 16:48
Hemvårdarna går på knäna runt om i landet. Anställda vittnar om att de inte hinner till och att besöken hos seniorerna är kortare än de skulle önska. Om man som anhörig är orolig för att den egna senioren inte får omsorg tillräckligt ofta – man kanske inte hinner titta till sin anhöriga så ofta som man önskar, hen kanske till och med saknar rätt till kommunal hemvård – då kan företag som stödjer hemmaboende fungera som komplement.
Gun-Britt Färm i Ekenäs driver företaget Anhörighjälpen som erbjuder just det; ett komplement till kommunala tjänster, hon fungerar som den anhörigas förlängda arm.