Västnyland kan få ett skärgårdsnätverk – startskottet går i Barösund i morgon

I morgon onsdag ordnas ett västnyländskt skärgårdsseminarium på Wallhalla i Barösund. Det är det första i sitt slag. Målet är att skapa ett västnyländskt skärgårdsnätverk.

Det finns 49 permanent bebodda öar i den västnyländska skärgården, där man bor och verkar året runt. Nu ska den västnyländska skärgården få ett eget nätverk.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
28.03.2023 09:01
Västnyland ska få ett skärgårdsnätverk som på sikt kan kopplas till nationella och europeiska skärgårdsnätverk. För att komma i gång ordnas ett västnyländskt skärgårdsseminarium i morgon onsdag. Seminariet hålls på Wallhalla i Barösund klockan 16–20. 
Seminariet, det allra första i sitt slag, är öppet för alla som bor eller verkar i den västnyländska skärgården eller som annars är intresserade. Arrangör är Leaderföreningen Pomoväst och verksamhetsledaren Gunilla Wasström säger att intresset för att delta i seminariet verkar vara stort.
– Det är många som har hört sig för och även anmält sig via Facebook. Vi ville ha förhandsanmälningar för att veta hur många vi ska koka kaffe till, säger hon.
De som visat intresse är främst sådana som har en anknytning till skärgården, både sådana som bor eller jobbar i skärgården men också fritidsskärgårdsbor, säger Gunilla Wasström.
– Vi hoppas kunna starta upp nätverket nu och sedan tillsammans med deltagarna bestämma hur det ska organiseras och vilka uppgifter nätverket ska ha, säger Gunilla Wasström.
Startskottet för ett västnyländskt skärgårdsnätverk går nu. Pomovästs verksamhetsledare Gunilla Wasström bjuder in till det allra första skärgårdsseminariet. Det hålls i morgon onsdag i Barösund i Ingå.

De som berörs ska driva arbetet

De som lever och bor i skärgården är de som sedan skall driva arbetet framåt. Det är deras åsikter och tankar som via nätverket ska få en kanal till bland annat beslutsfattare – men nätverket ska också fungera som bas för deltagarna att själva utveckla gemensamma projekt i skärgården.

Västnylands skärgård

I den västnyländska skärgården finns 49 permanent bebodda öar med en befolkning på 330 personer. 
Därtill finns det 843 öar med sammanlagt 3 277 fritidsbostäder, vilket uppskattningsvis kan betyda en fritidsbefolkning på 13 000 personer.
Källa: Pomoväst
– Idén till ett västnyländskt skärgårdsnätverk föddes i samband med att tolv Leadergrupper, däribland Pomoväst, tillsammans med Finlands öar–Suomen saaret och Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi bildade ett nationellt nätverk. Det är gemensamt för skärgården både vid kusten och i Insjöfinland, säger Gunilla Wasström.
Temat för det nationella nätverket är habitability, bobarhet – att det ska vara möjligt att bo och leva i skärgården. Bobarhetskonceptet utvecklades på åländska Kökar åren 2018–2020. Att en ö är bobar innebär att det finns jobb, bostäder, skola, färjor och gemenskap. Habitability-konceptet presenteras närmare på seminariet i Barösund. Information om konceptet finns även på Skärgårdsinstitutets hemsida.
Seminariet i Barösund är avgiftsfritt och går på två språk så att var och en får prata sitt eget språk. I seminariet medverkar Elina Auri från Jord- och skogsbruksministeriets Skärgårdsdelegation, Pia Prost från Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, samt ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Ny programperiod

Inom kort blir det också aktuellt att börja ansöka om pengar för olika projekt inom ramen för Leaders nya programperiod 2023–2027. 
Från föreningen Pomovästs sida uppmanar man småföretagare, föreningar och organisationer att redan nu börja fila på sina projektplaner. 
– Vi väntar bara på att regeringen ska godkänna den nya förordningen för Leader-programmet, förhoppningsvis sker det den här veckan. Sedan ska ännu Hyrrä som ansökningarna lämnas in via uppdateras. Troligen går det åtminstone till slutet av april innan man kan börja lämna in ansökningar, säger Gunilla Wasström.
Leader-programmet har tre tyngdpunktsområden. De är befrämjande av företagsamhet, natur- och miljöfrågor, samt byautveckling.