Räcker det med läsämnena?

Hurdant gymnasium vill vi ha i framtiden? Också ämnen som musik och teckning ger viktiga färdigheter.

LedareThomas Sundström
26.08.2019 19:30
Det var ett intressant utspel Kyrkslättsbon Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP och ordförande för Hem och Skola i Finland, kom med lagom till skolstarten. Han lyfte där fram faktum att gymnasieantagningen baserar sig på medeltalet i de s.k. läsämnena och frågade om det skall vara så.

ANDRA LÄSER