Billig vård kräver finländsk hemkommun

Den som inte har en hemkommun i Finland betalar hela vårdkostnaden själv.

05.09.2017 05:55
Ulla Witting-Farmer undrar i en insändare (VN 25.8) hur sjukhuset motiverar en 390 euros räkning för en stelkrampsspruta.
Alla som är i behov av brådskande vård har alltid rätt till sådan inom den offentliga hälso- och sjukvården. Detta oberoende av nationalitet eller hemort. Är man finländsk medborgare och är mantalsskriven antingen i Finland eller i ett annat EU land betalar man en poliklinikavgift i enlighet med lagen om klientavgifter. Då står hemkommunen för den verkliga kostnaden – det vill säga allt det som behövs för att hålla verksamheten i gång dygnet runt hela veckan (löner, hyror, läkemedel, it, städning etcetera).
Men, om man som finländsk medborgare bor till exempel i USA gäller inte detta. Den som inte har en hemkommun i Finland betalar hela vårdkostnaden själv.
För ytterligare information vänligen se vårdenhetsval.fi.

Gabriela Erroll

t.f. sjukvårdsområdets direktör

ANDRA LÄSER