Valhörnan: Har SFP:s ministrar sovit då svenska pengar behandlats?

22.03.2023 13:05
Karin Cederlöf skriver den 17.3 2023 om att stå upp för vård på svenska i Västra Nyland. Håller med. Hon säger att staten inte fördelat tillräckligt med pengar. Hon glömmer att vänsterregeringen i vilken SFP sitter med i, har flyttatt "nyländska" pengar till östra Finland. Vidare säger hon att inga pengar getts för uppdraget att ha ett specialansvar för utvecklingen av vård på svenska. Igen glömmer hon att SFP sitter med i vänsterregeringen. Det verkar som om SFP:S båda ministrar sovit då frågan behandlats, eller så räcker inte SFP:s parlamentariska styrka till att sköta frågan. Det här är helt otroligt, inga pengar fixade för ett svenskt uppdrag.
Sture Fjäder, Ekonomie magister, Samlingspartiet, Nyland

Valhörna

Inför riksdagsvalet den 2 april 2023 publicerar VN kandidaternas insändare enbart i debattsidans "valhörna".
Texten får bestå av maximalt 900 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande valevenemang eller webbsidor och undertecknas med kandidaternas namn, partitillhörighet och valkrets. Fullständiga telefon- och adressuppgifter ska bifogas. 
Antalet inlägg per kandidat är begränsat till tre. Endast en undertecknare per text. Valhörnan öppnas den 6 mars och publiceras sista gången tisdagen den 28 mars. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med. Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och refusera texterna. 
Upprop för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare. 
Bidragen sänds till VN:s debattredaktion: debatt@vastranyland.fi eller Västra Nyland/Debatt, Pb 26, 10 601 Ekenäs, märkta Valhörnan.

ANDRA LÄSER