En bra företagsberättelse säljer bättre

Alla tycker om att lyssna till en bra historia och företagshistoria kan användas mångsidigt i marknadsföringen av företagen själva.

Alla har säkert någon gång hört uttrycket ”en bra bild säger mer än tusen ord”. Det uttryck som åtminstone för mig var obekant är ”en bra företagsberättelse säljer mer än hårda fakta” och efter en stunds funderande konstaterade jag att det ligger ett bekant och viktigt budskap bakom uttrycket.

ANDRA LÄSER