Förtroendeplatserna fördelade i Ingå

Henrik Wickström blir ny styrelseordförande i kommunstyrelsen i Ingå. Fullmäktigeordförande blir Robert Lemström.

Ny ordförande. Robert Lemström (stående) blir ny ordförande för Ingå kommunfullmäktige. Längst till vänster Kristian Westerholm, som blir ordförande för revisionsnämnden. Kaj Karlstedt fick inte förnyat förtroende i valet, men är ordförande för SFP i Ingå. Andreas Elfving fortsätter som fullmäktigeledamot.
Mira Strandberg
05.05.2017 10:00 UPPDATERAD 05.05.2017 10:09
SFP kammade hem potten vid delningen av förtroendeuppdrag. Både posten som styrelseordförande och fullmäktigeordförande går till partiet, liksom ordförandeposten i bygg- och miljönämnden, grundtrygghetsnämnden, revisionsnämnden och bildningsnämndens svenska sektion. Till de uppgifterna har partiet utsett Peter Siggberg, Marie Bergman-Auvinen, Kristian Westerholm och Annika Holmström.
Vice ordförande i styrelsen går till Samlingspartiet, andra vice till SDP. SDP får också posten som första vice ordförande i fullmäktige medan posten som andra vice ordförande går till De gröna.
Ordförande för bildningsnämnden och nämndens finska sektion går till samlingspartiet, medan De gröna får ordförandeposten i tekniska nämnden.
Partierna har använt ett poängsystem för att dela ut posterna. Systemet användes redan efter kommunalvalet 2012.
– Det visade sig igen vara ett användbart instrument för att fördela platserna efter valet – efter tre möten i konstruktiv anda är alla nu överens, säger Kaj Karlstedt, ordförande för SFP i Ingå och en av de förhandlare som den nya fullmäktigegruppen utsett.

ANDRA LÄSER