Maten blir dyrare – läge att sänka momsen?

Det är sannolikt att regeringen vidtar ytterligare åtgärder

för att öka köpkraften.

Ingen har kunnat undgå att maten under vintern och vår blivit dyrare. Och priserna kommer ännu att stiga. Naturresusrinstiutet Luke presenterade i slutet av maj en prognos som säger att livsmedelspriserna kan stiga med upp till tio procent i år ännu.
ANDRA LÄSER